Tijdelijke actie
Het is de aankomende tijd mogelijk om gratis een artikel met een link toe te voegen op Plaatst.nl. De link in het artikel dient wel relevant te zijn aan het geschreven artikel.

De voorwaarde is wel dat het een uniek geschreven artikel is en aan de richtlijnen van Plaatst.nl voldoen.

Indien u zelf geen tijd heeft om een uniek artikel te schrijven kunt u het werk door ons laten doen. Wij kunnen het artikel ook voor u op Plaatst.nl plaatsen, zodat u zelf geen tijd hoeft te investeren in het plaatsen van uw artikel!

Maak direct een account aan om te beginnen met het plaatsen van een artikel!

Disclaimer

Deze disclaimer behoort toe aan: plaatst.nl

De redactie doet haar uiterste best om alle aangeboden informatie zo accuraat mogelijk te controleren. Echter plaatst.nl wordt voor een groot deel gevuld met content en beheerd door door geregistreerde auteurs.

Het kan dus voorkomen dat er content/inhoud in een artikel is opgenomen die geheel niet of gedeeltelijk juist is. plaatst.nl is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie in de artikels geschreven door geregistreerde auteurs.

Ook zal plaatst.nl te allen tijde iedere verantwoordelijkheid van de hand wijzen betreffende schade die dan wel direct of indirect ontstaan zou zijn door een bezoek aan plaatst.nl.

  • Iedere geregistreerde auteur is hoofdelijk aansprakelijk voor het publiceren van geheel of gedeeltelijke foutieve informatie.

  • Iedere geregistreerde autuer is hoofdelijk aansprakelijk voor het publiceren van duplicate content.
    • Hieronder vallen ook auteursrechten van derden

  • Iedere geregistreerde auteur is hoofdelijk aansprakelijk voor het publiceren van hyperlinks van derden.
    • Hieronder valt ook het plaatsen van links die als SPAM worden bestempeld.

De redactie kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen of er passages aan toevoegen. U wordt hiervan niet op de hoogte gesteld. Bezoek dus regelmatig de informatieve pagina's van plaatst.nl.