Tijdelijke actie
Het is de aankomende tijd mogelijk om gratis een artikel met een link toe te voegen op Plaatst.nl. De link in het artikel dient wel relevant te zijn aan het geschreven artikel.

De voorwaarde is wel dat het een uniek geschreven artikel is en aan de richtlijnen van Plaatst.nl voldoen.

Indien u zelf geen tijd heeft om een uniek artikel te schrijven kunt u het werk door ons laten doen. Wij kunnen het artikel ook voor u op Plaatst.nl plaatsen, zodat u zelf geen tijd hoeft te investeren in het plaatsen van uw artikel!

Maak direct een account aan om te beginnen met het plaatsen van een artikel!

Auteursrecht

Deze auteursrecht pagina behoort toe aan: plaatst.nl

Iedereen die gebruik maakt van de plaatst.nl, als stemmer dan wel als bezoeker die informatie zoekt, dient er van doordrongen te zijn dat alle informatie beschermd is door het auteursrecht. Niets mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Alle informatie op de website van plaatst.nl is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter de auteur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele fouten. Dit geldt tevens voor de uitslagen van de stemmingen.

Reclame uitingen van derden worden, voor publicatie met de grootst mogelijk zorg beoordeeld door onze redactie. Echter wij hebben geen hand in de website achter de reclame uiting en wijze daarvoor iedere verantwoordelijkheid van de hand.

Voor schade, welke ontstaat door het gebruik of bezoek aan onze website of aan de website van derden is plaatst.nl of NUdiensten.nl noot of te nimmer verantwoordelijk. Schadeclaims worden te allen tijde van de hand gewezen.

De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien of aangepast. Dit wanneer de redactie dit nodig acht. (rev. 12102012.1).